Sıkça Sorulan Sorular


Su arıtma sistemi su içerisindeki klor, tortu, ağır metal, organik ve inorganik maddeleri çeşitli seviyedeki filtre aşamaları ile etkili ve sağlıklı biçimde arıtan üst düzey bir sistemdir. Nlf Su Arıtma Sistemleri en son teknolojiye sahip, yenilikçi anlayışla kaliteli ve sağlıklı su üretimini sağlamanızı hedef edinmiştir.

NLF Su Arıtma Sistemleri, sahip olduğu Ters Ozmos sistemi ile birlikte en kaliteli içme suyunu üretmek için tasarlanmıştır.

Evet, öncelikle arıtılacak suyun analizi yaptırılarak ve suya özel filtreler seçilerek Ters Ozmos sitemi ile doğada bulunan yer altı ve yer üstü sularının hepsi arıtılabilir.

İnsanların kafasındaki en büyük soru işaretlerinden birisi; Su arıtma cihazları suda bulunan mineralleri alıyor mu? Evet Ters Ozmos çok üstün bir teknoloji bulundurduğundan dolayı suda faydalı ya da zararlı hiçbir maddenin geçişine olanak tanımaz. Bu durumda miktarının tespiti tam mümkün olmayan mineral maddelerde zararlı maddeler ile birlikte sudan arındırılır. Ters Ozmos membran filtreden tanka saf şekilde depolanan su mineral içermediği için metal tank içerisinde bozulmaz. Tanktan musluğunuza gelen su cihaz içeriğine göre çeşitli Mineral Filtrelerden geçerek doğal minerallerini geri kazanmaktadır.

Suyunuzun PH seviyesi 6,5 altındaysa asidik, 6,5 üzerinde ise bazik sudur. İnsani tüketime uygun suların PH seviyesi 6,5-9 PH seviyesine sahip olması gerekmektedir.

Suyunuzun değerleri normalize değerlerin üzerinde ise filtrelerin ömrünü uzatmak adına “SİLİFOZ” filtre diye adlandırdığımız kireç arıtıcı filtreyi, tercih edeceğiniz cihaza ilave edebilirsiniz. Bu ilave filtre sayesinde hem daha sağlıklı bir su elde eder hem de cihazınızın ömrünü uzatmış olursunuz.

Nlf Su Arıtma olarak Endüstriyel Su Arıtma alanında kuyu suyu arıtma, yağmur suyu arıtma, deniz suyu arıtma ve şebeke suyu arıtma olarak su şartlandırma taahhüt projelendirme sistemleri üzerine faaliyet göstermekteyiz. Endüstriyel Su Arıtma olarak isimlendirdiğimiz projelendirme sisteminde su numunesini alarak suda bulunan parametreleri inceledikten sonra istenilen değeri müşterimize sunuyoruz.

Filtre değişiminin sıklığı su kalitesine bağlıdır ve bir bölgeden diğerine göre değişebilir. Genel olarak, ön filtreler altı ayda bir değiştirilmelidir.

Endüstriyel alanda ultra filtrasyon sistemi olarak adlandırılan sistemin en gelişmiş halidir. Ters ozmos sistemi arıtılmış içme suyu veya endüstriyel kullanım suyu üretiminde en kapsamlı ve güvenli yoldur. Günümüzde şişelenmiş su üretim tesislerinde bu method kullanılmaktadır. Ters Ozmoz yarı geçirgen bir zar kullanır ve saf suyun geçmesine izin verirken, zardaki küçük gözeneklerden geçemeyecek kadar büyük kirletici maddeleri reddeder.

Damacana veya şişelenmiş su ile karşılaştırıldığında, çoğu insan ters ozmozla filtrelenmiş suyu tercih eder. Karbon filtreleme işlevine sahip bir ters osmoz sistemi, kloru, kloraminleri, arseniği, böcek ilaçlarını, herbisitleri vb. giderir. Bu kirleticilerin giderilmesi, yalnızca içme suyunu daha güvenli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda tadı da büyük ölçüde iyileştirir. Damacana su ve şişelenmiş sular ile karşılaştırıldığında, NLF RO sisteminin filtrelenmiş suyu daha taze, daha sağlıklı ve daha güvenlidir. En önemlisi, RO ile filtrelenmiş su damacana ve şişelenmiş su maliyetinden tasarruf sağlar ve doğaya daha faydalıdır.

Su Arıtma Cihazlarımız su basıncıyla çalışır, bu nedenle elektriğe ihtiyaç yoktur. Ancak su basıncının düşük olduğu bölgelerde hızlı su akışı sağlamak için, kullanılması gereken cihaz pompalı olmalıdır. Yani, düşük su basıncı olan bölgelerde pompalı cihaz kullanılacağı için mutfak dolabının altında bir elektrik kaynağına ihtiyacınız vardır. Su basıncınızın ölçümü Nlf Su Arıtma Sistemleri teknik personeli tarafından yapılır ve ihtiyacınız olan cihaz (pompalı/pompasız) tespit edilir.

Nlf Su Arıtma Sistemleri teknik personeli öncelikle su tesisatınızın basınç ölçümünü gerçekleştir. Yüksek basınç ölçüldüğü durumlarda basınç düşürücü kullanılarak Su Arıtma Cihazınızın montajı yapılır. Yani yüksek su basıncı Arıtılmış su içmenize engel değil.

• TDS, klor, tat ve koku, kloramin, kireç, bulanıklık. • Kanserojenler: krom (altı değerlikli), krom (üç değerlikli), kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri, demir oksit. • Ağır metaller: kurşun, cıva, baryum, bakır, radyum 226/228, alüminyum. • Mikroorganik kirleticiler: kistler. • İnorganik kirleticiler: arsenik ve inorganik arsenik bileşikleri, florür. • Organik kirleticiler: asbest, benzen, formaldehit, triklorometan, klordan, PFOA ve PFOS vb.

• Florür (% 85-92) • Kurşun (% 95-98) • Klor (% 98) • Pestisitler (% 99) • Nitratlar (% 60-75) • Sülfat (% 96-98) • Kalsiyum (94-98 %) • Fosfat (% 96-98) • Arsenik (% 92-96) • Nikel (% 96-98) • Cıva (% 95-98) • Sodyum (% 85-94) • Baryum (% 95-98)

Toplam Çözünmüş Katılar (TDS), suda çözünen tüm inorganik ve organik kimyasalların birleşik içeriğinin bir ölçüsüdür. Bu bileşenler, moleküler, iyonize veya mikro-granülersüspanse formda olabilir. Genellikle bir TDS ölçümüne katkıda bulunan inorganik kimyasalların örnekleri arasında kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, bikarbonat, klorür ve sülfat bulunur. TDS'ye katkıda bulunabilecek organik kimyasallar, kimyasalların arazi uygulamalarından, kimyasalların çevreye endüstriyel salınımından, bitkisel maddeden ve / veya hayvansal maddeden kaynaklanabilir. Bir laboratuar ortamında TDS, su tamamen buharlaştığında kalan katıların kütlesi tartılarak ölçülür. Pratikte, el tipi ölçüm cihazları genellikle iletkenlik ölçümüne dayalı olarak sudaki TDS'yi yaklaşık olarak belirlemek için kullanılır. TDS, bölgeden bölgeye (ve depodan depoya) büyük ölçüde değişir ve genellikle su kaynağı (yeraltı suyu veya yüzey suyu) ve bölgenin jeolojik yapısı ile belirlenir. TDS'yi içme suyundan uzaklaştırmak için ters osmozfiltrasyon sistemi en iyi çözümdür. ReverseOsmosis sistemi, suyunuzdaki% 90'dan fazlaflorürü kaldırabilir.

RO sudan kurşunu uzaklaştırır ve insanları yüksek tansiyon, sinir hasarı ve düşük doğurganlık gibi birçok hastalıktan kurtarır. Ters ozmoz suyu içmek, özellikle çocuklarda beyin hasarı ve kansızlık risklerini de ortadan kaldırabilir.

Evet! Bir ters osmozfiltrasyon sistemi, florürü içme suyundan uzaklaştırmak için en iyi çözümdür. ReverseOsmosis sistemi, suyunuzdaki florürü% 85-92 oranında kaldırabilir.

Su arıtma cihazından aldığınız suyun içinde kabarcıklar oluşabilir. Su arıtma cihazının ilk kullanım sürecinde, sudaki fazla oksijenden kaynaklanan mikro kabarcıklar görülebilir. Bardağa ya da sürahiye bu suyu doldurduğunuz zaman kabarcıklar kenarlarda birikip zamanla yok olur. Bu bir problem değildir, tam tersine oksijen içerdikleri için faydalıdır. Zaman içinde bu kabarcıklar kaybolur.

Cihazınız çalışmıyorsa öncelikle Su Arıtma Cihazınızın giriş vanasını kontrol edin. Giriş vanası açık konumda ise 2.olarak elektrik bağlantılı cihaz kullanıyorsanız elektrik bağlantılarını kontrol edin. Bağlantılarda herhangi bir problem yoksa mesai saatleri içerisinde NLF Su Arıtma Çağrı Merkezi (02163123515) ile veya 7/24 (05332753772) cep no ile iletişim kurup destek alabilirsiniz.

Su Arıtma Cihazından ses geliyorsa; Şebeke suyunuz fazla basınçlı geliyor veya cihaz pompasında arıza olabilir. Pompalı cihaz ise elektrik ve su bağlantısını kapatın. Pompasız cihazlarda ise su bağlantısını kapatmalısınız. Gerekli önlemleri aldıktan sonra mesai saatleri içerisinde NLF Su Arıtma Çağrı Merkezi (02163123515) ile veya 7/24 (05332753772) cep no ile iletişim kurup destek alabilirsiniz.

Su Arıtma Cihazınızda su kaçağı varsa öncelikle cihazın su giriş vanasını ve pompalı cihaz ise elektrik bağlantısını kapatın. Gerekli önlemleri aldıktan sonra mesai saatleri içerisinde NLF Su Arıtma Çağrı Merkezi (02163123515) ile veya 7/24 (05332753772) cep no ile iletişim kurup destek alabilirsiniz.

Cihazınızdan az su gelmesinin birden fazla sebebi olabilir. Filtrelerde tıkanma, tank havasının bitmesi gibi. Öncelikle cihazınızın su giriş vanasını ve pompalı cihaz ise elektrik bağlantılarını kapatın. Gerekli önlemleri aldıktan sonra mesai saatleri içerisinde NLF Su Arıtma Çağrı Merkezi (02163123515) ile veya 7/24 (05332753772) cep no ile iletişim kurup destek alabilirsiniz.

Şebeke suyunda bulunan klor miktarında ani artış meydana gelmesi, suyun tadının değişmesine sebep olacaktır. Gerekli ölçümler ve kontroller yapıldıktan sonra filtre değişimi sorunu çözecektir. Öncelikle cihazınızın su giriş vanasını ve pompalı cihaz ise elektrik bağlantılarını kapatın. Gerekli önlemleri aldıktan sonra mesai saatleri içerisinde NLF Su Arıtma Çağrı Merkezi (02163123515) ile veya 7/24 (05332753772) cep no ile iletişim kurup destek alabilirsiniz.

Bu tip bir probleme birkaç sorun sebep olabilir. Örneğin tank vanası veya musluk arızası gibi. Öncelikle cihazınızın su giriş vanasını ve pompalı cihaz ise elektrik bağlantılarını kapatın. Gerekli önlemleri aldıktan sonra mesai saatleri içerisinde NLF Su Arıtma Çağrı Merkezi (02163123515) ile veya 7/24 (05332753772) cep no ile iletişim kurup destek alabilirsiniz.